Permacultuur als ontwerp methode, ethiek en in de praktijk

 

Ontwerpmethodiek

Permacultuur is een ontwerp methode  van systemen die zichzelf in stand houden, versterken en als geheel groeien en sterker een veerkrachtiger worden. Alles in de natuur werkt volgens zulke systemen, een boom die groeit, de bodem die rijker wordt, de biodiversiteit die toeneemt. Met permacultuurprincipes heb je een kader om dergelijke systemen toe te passen op ons leven en onze omgeving. Dit maakt ons onafhankelijker van externe input die veelal eindig is, waardoor je een grotere veerkracht en draagkracht creëert voor jezelf en je medemens.

Permacultuur ethiek en ontwerp principes

Permacultuur kadert in de ethiek: zorg voor de mens, zorg voor de aarde en eerlijke delen. Naast de ethiek zijn er 12 ontwerp principes die je kan toepassen op zowat alles in je omgeving:
1. Observeer en handel ernaar
2. Vang energie en sla ze op
3. Zorg voor opbrengst
4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
6. Produceer geen afval, maak kringlopen
7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details
8. Verenig eerder dan te scheiden
9. Gebruik kleine en trage oplossingen
10. Gebruik en waardeer diversiteit
11. Durf onbewandelde paden te betreden
12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Een mooie voorstelling is ook de permacultuur bloem die de complementariteit van verschillende toepassingsgebieden weergeeft. Hiermee is ook duidelijk dat permacultuur een holistische visie is. Probeer permacultuur in alle aspecten te integreren, stap voor stap, als een spiraal die alsmaar groter wordt.

permacultuur bloem

Permacultuur in de praktijk

Principes en ethiek is fijn, maar permacultuur in de praktijk nog veel leuker en vooral… lekker! Dit passen we elke week toe met een groepje gelijkgezinden op Far Field. Dit stuk grond van 1,5ha dicht bij de stad toveren we stap voor stap om tot een eetbaar paradijs. We werken aan onze zelfvoorziening met vaste groenten en kruiden, bessenstruiken, fruit- en notenbomen. We gebruiken zo min mogelijk externe input zoals olie door gebruik te maken van handwerktuigen en transport met de fiets. We verhogen de veerkracht van ons ecosysteem en de gezondheid van mens en dier. We delen onze kennis en ervaringen op werkdagen en tijdens workshops.

Far Field
Alle info over dit project kan je vinden op de website www.farfield.be en op onze Facebook pagina.